TRAO CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH DỰ ÁN THÁNG 02/2023

TRAO CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH DỰ ÁN THÁNG 02/2023

Lượt xem:

🎭 Kết lại dự án “Tự tin giao tiếp”, chiều nay, chương trình Mầm non Quốc tế Song ngữ tại IEC đã trao chứng nhận hoàn thành dự án tháng 02/2023 cho các con. 🎭 Đây là hoạt động nhằm khuyến khích các con đi học chuyên cần, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và tại lớp. 🎭 Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đến... ...