Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi

  • Điện thoại: 0255.730.11.88
  • Email: cskh@iec.edu.vn
  • Địa chỉ: 230 Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi