Học trực tuyến

HD học trực tuyến sử dụng MS team trên PC – Laptop:

HD học trực tuyến sử dụng MS team trên Smartphone – Máy tính bảng:

 

Nội quy học online:

Danh sách phòng học UKA:

Click Here

Danh sách phòng học iSC:

Click Here