THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 – 2024 TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ IEC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mong muốn giúp quý phụ huynh nắm rõ được quá trình học tập của con em trong năm học mới, nhà trường xin công bố lịch học tập năm học 2023 – 2024 của các em học sinh tại trường Quốc tế IEC như sau.
📋 CALENDAR OF ACADEMIC YEAR 2023 – 2024 ANNOUNCEMENT 📋
In order to better assist parents in understanding the learning process of their children in the upcoming school year, we would like to announce the study calendar for the school year 2023 – 2024 for students at IEC school as follows.
————— ⭐⭐⭐ —————
✍️ Trường Quốc tế IEC
☎ Hotline: 0255 730 1188
🏫 Địa chỉ: 230 Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi
📩 Email: tuyensinh@iec.edu.vn